Instalace Apache, PHP5, MySQL – Ubuntu

Instalace Apache, PHP5, MySQL – Ubuntu


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/zmek/htdocs/wp-includes/media.php on line 67

Tento článek je již staršího data. Pro nové verze Ubuntu byl vytvořen nový článek, který má aktualizovaný postup zejména v druhé části. Najdete ho pod názvem Instalace Apache, PHP5, MariaDB v Ubuntu 14.04

Ukáže me si, jak si v Ubuntu zprovoznit lokalní server pro vývoj a testování aplikací v php. Výhoda tohoto řešení je, že si můžete server nakonfigurovat podle svých potřeb a ještě před produkcí můžete zjistit, jak se Vaše aplikace bude chovat. Popis je psán sice pro Ubuntu, ale dá se aplikovat s obměnou na jiné distribuce. V případě Windows bych doporučil využít třeba ucelený balík xampp.

Instalace Apache

Nejprve si nainstalujeme apache. Jedná se o nejrozšířenější webový server. V Ubuntu je k dispozici v základních repozitářích a proto jeho instalace bude snadná. V terminálu zadáme příkaz:

sudo aptitude install apache2

Po velmi rychlé instalaci se můžeme podívat na náš výsledek. Otevřeme si webový prohlížeč a zadáme do něj adresu: http://localhost/ Pokud vše správně proběhlo, uvidíme hlášení Apache, že vše funguje.

Instalace PHP5

Nyní si nainstalujeme podporu pro skriptovací jazyk PHP5.  V terminálu opět zadáme příkaz:

sudo aptitude install libapache2-mod-php5 php5

Tím si nainstalujeme podporu php5 pro apache. Bude tak nutné provést restart webového serveru a to příkazem:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Teď si vytvoříme kontrolní php stránku, která nám dokáže, že php je správně nainstalované a funkční.

sudo nano /var/www/phpinfo.php

Samozřejmě můžete použít jiný editor, který rádi používáte, třeba vim .

Do nově zřízeného souboru přidáme funkci phpinfo(); . Soubor tak bude vypadat:

<?php 
     phpinfo();
?>

Soubor uložíme a ve webovém prohlížeči zadáme adresu: http://localhost/phpinfo.php

Pokud je vše v pořádku objeví se výpis nastavení webového serveru a php.
Veškerá nastavení PHP provádíte v jednom souboru a to :

/etc/php5/apache2/php.ini

Instalace MySQL

MySQL je databázový server a je jedním z nejpoužívanějších. Ve spojení s apachem a php jej používá většina CMS a programátorů. Jeho instalace je opět jednoduchá. V terminálu zadáme:

sudo aptitude install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Během instalace budete požádáni o root heslo pro přístup do MySQL

Po instalaci si můžeme vyzkoušet funkčnost MySQL

mysql -u root -p
<Enter Password>
show databases;

Vypíše se seznam dostupných databází.
Pro správu databáze můžeme využít webové rozhraní PhpMyAdmin, které nabízí dnes už většina webhostingových služeb.

sudo aptitude install phpmyadmin

Použít samozřejmě můžete i desktopový program třeba MySQL Workbench .

Nastavení složek pro publikování

Trošku krkolomný nadpis. Ale teď si popíšeme, jak provést nastavení tak, abychom nahrávali naše složky do domovského adresáře. Není to nutné, ale vyhneme se tak nutnosti nahrávání souborů a jejich editací pod účtem roota. Nejprve tak upravíme základní adresář pro server localhost.

sudo mkdir /srv/www
sudo cp -R /var/www/* /srv/www

Tímto jsme vytvořili novou složku /srv/www a do ní překopírovali obsah /var/www . Tuto změnu nyní zavedeme i do konfigurace webového serveru. Otevřme si tedy soubor: /etc/apache2/sites-available/default .

sudo vim /etc/apache2/sites-available/default

Nyní přepíšeme následující hodnoty

DocumentRoot /var/www

na

DocumentRoot /srv/www
<Directory /var/www>

na

<Directory /srv/www>

Poté restartujeme apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Dále vytvoříme složku web  ve Vaší domovské složce

mkdir /home/[nazev-uzivatele]/web

A vytvoříme symbolický odkaz na složku /srv/www

sudo ln -s /srv/www/  /home/[nazev-uzivatele]/web/

Na závěr musíme upravit drobet přístupová práva uživatele k dané složce:

sudo usermod -g www-data [nazev-uzivatele]
sudo chown -R [nazev-uzivatele]:www-data /srv/www
sudo chmod -R 775 /srv/www/

A máme vše připravené a funkční. Ve svém domovském adresáři máte složku web a v ní složkuwww. Pokud si složku otevřete, dostanete se vlastně do složky /srv/www do které můžete ukládat své webové aplikace.

 

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na