Zpět nahoru

php

Instalace Apache, PHP5, MariaDB v Ubuntu 14.04

Ukáže me si, jak si v Ubuntu zprovoznit lokalní server pro vývoj a testování aplikací v php. Vycházet budeme z již uveřejněného návodu Instalace Apache, PHP5, MySQL – Ubuntu , který ovšem byl pro starší verze Ubuntu. Pro verzi 14.04 je postup mírně rozdílný a to zejména v poslední části. Oproti předešlému návodu si navíc nainstalujeme místo MySQL databázový server jeho fork MariaDB a místo phpMyAdminu českou alternativu Adminer.  Popis je psán sice pro Ubuntu, ale dá se aplikovat s obměnou na jiné distribuce.

Přihlásit se k odběru RSS - php